Ứng dụng xe buýt trường học

Ứng dụng xe buýt trường học

Ứng dụng có tất cả 3 giao diện: người trông trẻ, phụ huynh, admin. Khi học sinh lên xe thì người trông trẻ sẽ điểm danh bằng cách thao tác lên màn hình, dữ liệu sẽ được cập nhật đến điện thoại của các bố, mẹ. Gia đình có thể theo dõi vị trí của học sinh ngay trên ứng dụng điện thoại. Các số liệu thống kê vị trí học sinh cả trường sẽ được lưu trong máy tổng để nhà trường thuận tiện trong việc quản lý, xử lý các trường hợp bất ngờ.

Dễ quản lý

Gia đình biết được vị trí của con em. Nhà trường quản lý được vị trí, số lượng của học sinh để kịp thời xử lý tình huống

An toàn hơn

Ứng dụng giúp Ban quản lý nhà trường và Phụ huynh có thể quan sát và theo dõi vị trí an toàn của các học sinh

Thao tác đơn giản

Ứng dụng phù hợp với mọi độ tuổi trưởng thành. Sắp xếp giao diện dễ sử dụng, dễ quan sát cho tất cả các đối tượng