Hóa đơn du lịch điện tử

E-invoice

Hóa đơn điện tử

Hệ thống thông tin điện tử chung lưu trữ tất cả các thông tin giao dịch của khách hàng. Từ đó, trong trường hợp cần thiết ngay cả từ phía doanh nghiệp hay khách hàng đều có thể tự chủ động trích xuất hóa đơn điện tử có thông tin giao dịch từ trước đó.

Nhanh chóng

Không cần phải mất công đi đến doanh nghiệp, tốn thời gian chờ đợi để được đóng mộc hóa đơn nữa

Tiện lợi

Các bên giao dịch có thể chủ động tự in hóa đơn điện tử trong trường hợp cần thiết

Giải pháp điện tử

Có thể trích xuất hóa đơn điện tử dù khách hàng đang ở bất cứ đâu, xuất hóa đơn ngay lập tức